Nieuwsbrief voorjaar 2019

Op onze Midwinterbijeenkomst, 12 februari 2019, is gesproken over het project “Poorten van Gelderland”, waar binnen Kasteel Doorwerth een pilotfunctie heeft. Dit project begint inmiddels vaste vormen aan te nemen.
Zo zijn de kasteelwinkel en de receptie vernieuwd en toegankelijker geworden. Eveneens is de bewegwijzering rond het kasteel vernieuwd.
Voor de donatie van onze vereniging, het plaatsen van een glazen elektrische toegangsdeur, zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang en de verwachtingen zijn dat dit medio mei gerealiseerd zal zijn.

Jaarlijkse excursie
Op woensdag 22 mei 2019 gaan we naar Kasteel Huis Berg in ’s ’Heerenbergh
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Informatie kunt u nu al vinden op
https://verenigingkasteeldoorwerth.nl/activiteiten/excursie/

Contributie 2019
Veel leden hebben de contributie voor het verenigingsjaar 2019 voldaan.
Mocht deze betaling aan uw aandacht ontsnapt zijn verzoeken wij u de jaarlijkse contributie te betalen op rekeningnummer
NL71 ABNA 047 79 87 346 t.n.v. Vereniging Kasteel Doorwerth, onder vermelding van “contributie 2019”.
De contributie is ongewijzigd, nl. € 12,50 per persoon, € 20,00 per (echt)paar en € 40,00 voor rechtspersonen. Zoals u weet is dit het minimumbedrag.
Ook dit keer hopen wij dat u, zoals vele leden, een hoger bedrag wilt overmaken om de welstand van ons kasteel, de doelstelling van onze vereniging, te bevorderen.
Wat u meer voldoet, geldt als fiscaal aftrekbare gift.

Alle informatie over onze vereniging kunt u vinden op
https://verenigingkasteeldoorwerth.nl/