Samenstelling bestuur

– De heer drs. B.M.J. Hogenboom, voorzitter

– De heer J.P.C.Vogel, vice-voorzitter

– De heer R.F. Boortman, secretaris

– Mevrouw drs. I.R.M. van der Horst-Tacq, penningmeester

– Mevrouw M.C. van Ketwich Verschuur- van den Hout, bestuurslid