Beleidsplan

 

BELEIDSPLAN 2018 – 2025

Huidige situatie

De vereniging “Kasteel Doorwerth” heeft als statutair doel de welstand van dit kasteel te bevorderen. In 2009 bestond zij 100 jaar. Onder deze naam opgericht in 1969 is zij de voortzetting van de vereniging “De Doorwerth” die opgericht is in 1909 en het kasteel in eigendom kreeg.

Kasteel Doorwerth zelf viert in 2010 haar 750-jarig bestaan. Na de slag om Arnhem (september 1944) werd het schijnbaar onherstelbaar verwoest, maar na een langdurige restauratie is het sinds 1986 weer een indrukwekkend monument. In 1969 is het kasteel met omliggende gronden in eigendom overgegaan naar de stichting Vrienden der Geldersche Kastelen (thans onderdeel van Geldersch Landschap / Geldersche Kastelen, afgekort GLGK), die al een aantal jaren de directie over de restauratie voerde. Ontwikkeling van kasteel met landgoed hebben geleid tot een in Nederland uitzonderlijk geheel, waar wordt getoond hoe een kasteelgemeenschap zich zelf kan voorzien.

In nauwe samenwerking met GLGK realiseert de vereniging haar doelstelling. Tot dusver heeft zij dit met een nogal bescheiden profiel vervuld, wat o.a. blijkt uit de lage contributie[1] die voor bijna 100% ten goede komt aan het kasteel, uit de inzet van vrijwilligers als bestuurders met minimale kosten voor bestuursondersteuning, uit een bescheiden niveau aan activiteiten[2] waarvan de kosten geheel door deelnemende leden worden voldaan en uit een terughoudende externe representatie. Haar periodieke schenkingen zijn doorgaans (bijdragen aan) investeringen in kasteel en landgoed.

Gewenste situatie in 2025

Het huidige bestuur wil het statutaire doel met meer armslag vervullen. Gedachtevorming erover heeft geleid tot dit beleidsplan. Centraal staat om in en om de gemeente Renkum de bewustwording te doen versterken: dit is ons kasteel, een der imposantste waterburchten in Nederland en een der oudste monumenten in Renkum. Het programma omvat:

  • de betrokkenheid van de leden bij het kasteel vergroten (zoals: informatievoorziening over de kasteelactiviteiten verbeteren, leen periodieke nieuwsbrief te publiceren, leden mogelijkheid geven vrijwilligerswerk te doen in het kasteel). De kasteelbeheerder is lid van het bestuur.
  • de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap van de vereniging vergroten (door het genoemde in het voorgaande punt tezamen met enige uitbreiding van het activiteitenniveau);
  • als vereniging meer naar buiten treden;
  • actief nieuwe leden werven;
  • leden stimuleren meer dan de minimale jaarlijkse contributie te voldoen en schenkingen / legaten te doen;
  • een bijdrage leveren aan de toeristische aantrekkelijkheid van de Veluwezoom en daarin gelegen plaatsen van herinnering[3].

De uitvoering zal, behalve met GLGK, in nauw contact geschieden met de Stichting Heemkunde Renkum en het gemeentebestuur van Renkum. Onveranderd blijven: de contributie is voor bijna 100% beschikbaar voor het statutaire doel en de inzet van vrijwilligers bij het realiseren van dit doel.

Vastgesteld te Doorwerth tijdens de vergadering van het bestuur op 18 januari 2018.

[1] Thans € 12,50 p.p. en € 20,- per paar
[2] Thans een Midwinterbijeenkomst in het kasteel, inclusief jaarvergadering, en een dagexcursie
[3] Zoals de Oude Kerk, het Airborne Museum en de Westerbouwing, alle te Oosterbeek, de Hunenschans te Doorwerth, de NH Kerk te Heelsum en de prehistorische grafheuvels te Wolfheze..