Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor de leden van Vereniging Kasteel Doorwerth

In dit document geven wij u informatie hoe onze vereniging omgaat met uw persoonlijke gegevens die wij in het kader van onze ledenadministratie ontvangen.

Onze contactgegevens.
U kunt ons bereiken op het emailadres verenigingkasteeldoorwerth@ziggo.nl

Onze ledenadministratie.
Ten behoeve van onze vereniging registreren wij uw gegevens i.v.m. het goed kunnen informeren van de leden.

Uw persoonsgegevens.
Deze hebben wij nodig om u te kunnen voorzien van berichten.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van deze gegevens

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen voor onze ledenadministratie
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden door.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan wij nodig hebben. Uiterlijk vijf jaar nadat het lidmaatschap is beƫindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen,

Wat zijn uw rechten?
U bent ons lid. Dus u heeft het recht om te bepalen welke van de persoonsgegevens die wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten.
a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs.
c) Als u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Natuurlijk voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik te willen beperken, dan kunt u ons dat laten weten. Aan dit verzoek zullen wij uiteraard voldoen.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen onze vereniging wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.