Excursie

Excursie 2018

Op donderdag 31 mei gaan we met de leden van onze vereniging naar Kasteel en Landgoed Middachten in De Steeg. ( www.middachten.nl )

Er wordt een bijzondere rondleiding georganiseerd.
We starten met koffie/thee en iets lekkers in het onderhuis en, zoals u van ons gewend bent, sluiten we af met een prachtige lunch op het landgoed Rhederoord. www.rhederoord.nl

Doorwerth, 25 april 2018

Geachte leden,

Graag nodigen wij U uit voor onze jaarlijkse excursie. Zoals op de Midwinter-bijeenkomst al is aangegeven zal die plaats vinden op donderdag 31 mei en voert ons deze keer naar Kasteel en Landgoed Middachten in De Steeg

We regelen dit jaar geen bus, maar U kunt kiezen voor eigen vervoer of meerijden. Ook dit jaar wordt het een, in alle opzichten, interessant en verrassend programma, dat wij afsluiten met een prachtige lunch op het Landgoed Rhederoord in De Steeg.

Om 10.15 uur worden wij ontvangen op de parkeerplaats aan de Smidsallee. De rondleiders begeleiden ons naar het Kasteel. In het onderhuis worden wij ontvangen met koffie en lekkernijen. Om 11.00 uur volgt de rondleiding. Omstreeks 13.00 uur worden wij verwacht op het Landgoed Rhederoord.

Wij hebben een goede deal kunnen maken voor een mooi 3-gangen-keuze lunchmenu.

U kunt zich tot 23 mei bij het secretariaat aanmelden, met behulp van de aanmeldingsstrook hieronder.

Opgeven kan ook door de antwoordstrook per e-mail naar het secretariaat te zenden.

De kosten bedragen € 52,00 per persoon. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op het rekeningnummer NL71ABNA 047 79 87 346 van de vereniging. Na ontvangst van de betaling is uw aanmelding compleet.

Wij hopen u op 31 mei te kunnen begroeten!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

R.F. Boortman

secretaris

AANMELDING-excursie Vereniging “Kasteel Doorwerth” 2018

s.v.p. vóór 23 mei insturen naar het secretariaat.

Ondergetekende …………………………………………………………………

Geeft zich op voor de excursie op donderdag 31 mei a.s. naar Middachten,

samen met ……………………………………………………………………….

O  Ik/wij komen met eigen vervoer

O  Met mij/ons kunnen …../ geen personen meerijden.

O  Wij willen graag meerijden.

Graag aangeven welke mogelijkheid u kiest

De betaling van … x € 52,00 is overgemaakt op rekeningnummer

NL71ABNA 047.79.87.346 van de Vereniging “Kasteel Doorwerth”

o.v.v. Excursie 2018.

Datum, ……………………. 2018          Handtekening ……………………………….

Secretariaat: Wildlaan 2, 6865 DA Doorwerth, T 026-3332048,

E mail: verenigingkasteeldoorwerth@ziggo.nl

Bank:  NL71ABNA 047.79.87.346. ANBI-beschikking nr. 74041. KvK nr. 40121033.