Projecten

De volgende PROJECTEN zijn door de Vereniging Kasteel Doorwerth gerealiseerd.

OPTIMALISEREN TOEGANG KASTEEL DOORWERTH

DE POORT VAN GELDERLAND

Project: Vereniging “Kasteel Doorwerth”

_______________________________________________________

 Aanleiding

Geldersch Landschap & Kasteelen Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is doorwerth_7861_aanzicht_kasteel_doorwerth-1.jpg__535x393_q85_crop_subsampling-2-1.jpg(GLK) beheert een unieke collectie aan landschappen (ca. 12.000 ha), monumentale gebouwen (ca. 650) en museale objecten (ca. 24.500). De zeven opengestelde kastelen/huizen zijn bijzondere plekken, waar het ruime arsenaal van dit veelomvattende bezit samenkomt en die als basis kunnen dienen om cultuur op te snuiven of een activiteit te beleven en de natuur in te gaan. 
Met zo’n tweehonderdduizend kasteelbezoekers in 2016 behoort GLK tot de middelgrote musea in Nederland. Het aantal bezoekers stijgt en dat is erg positief. Naast het binden en boeien van onze trouwe bezoekers benaderen we ook nieuwe doelgroepen. Dit jaar zijn alle opengestelde kastelen met de Museumkaart te bezoeken. Maar ook het spectrum aan activiteiten neemt toe.
De kastelen zijn de plek waar bezoekers in contact komen met GLK. Ze vormen de voordeur/poort, van waaruit de bezoeker kan worden verwezen naar de rest van de GLK collectie en bezittingen.
GLK is in 2016 gestart met het project ‘de poorten van Gelderland’. Dit project gaat antwoord geven op o.a. de volgende vragen: wat is er nodig om je een welkome gast te voelen bij GLK? Hoe kun je een zo welkome mogelijke GLK ontvangst realiseren? Op welke wijze zouden de bezoekers (fysiek) geleid, moeten worden? Wat ziet men nu op de weg ernaar toe en wat zou je moeten zien? Waar en hoe kom je het kasteel/huis binnen?
Pronk Studio te Rotterdam heeft opdracht gekregen om deze vragen te beantwoorden en om hierna een concrete invulling te realiseren in 2018 waarbij kasteel Doorwerth als pilotproject zal dienen.

Omschrijving en voorstel

Een onderdeel dat helaas (vanwege financiële redenen) niet in het poortenproject is opgenomen is de fysieke toegang tot kasteel Doorwerth. De rode deur op het binnenplein verschaft de bezoeker toegang tot het kasteel. Echter die toegang is niet voor alle bezoekers duidelijk en logisch. Gevolg is dat een deel van de bezoekers de ingang niet vind, afhaakt en dus het kasteel niet bezoekt. Een gemiste kans.

Het is een lang gekoesterde wens Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kasteeldeur-1.jpgvan de kasteelmanager van kasteel Doorwerth en van GLK om deze deur te vervangen door een automatische glazen schuifdeur.
Deze deur zal worden geplaatst, langs de binnenmuur, van het kasteel. De rode deur wordt binnen opstellingsuren overdag permanent open gezet. Na sluitingstijd gaat deze deur weer dicht en wordt op slot gedaan. De glazen deur vormt een logische en welkome toegang tot het kasteel. We hopen en verwachten met deze aanpassing dat meer bezoekers de ingang naar het kasteel weten te vinden en zodoende kunnen genieten van kasteel Doorwerth in haar volle glorie en de bezittingen van GLK.
Op de jaarvergadering van de vereniging “Kasteel Doorwerth” tijdens de Midwinterbijeenkomst op 12 februari 2019 is er door de vergadering akkoord gegeven voor een donatie van € 8.000,00 die leid tot de realisatie van dit project.


Manuscriptkaart heerlijkheid Doorwerth

Nieuwe aanwinst dankzij Vereniging Kasteel Doorwerth

Voorjaar 2012 kwamen we via Facebook toevallig deze fraaie manuscriptkaart van de heerlijkheid Doorwerth op het spoor. Nauwkeurig zijn gronden, infrastructuur en bebouwing erop vastgelegd. Zo staat het gehucht Doorwerth met de huizen langs de Fonteinallee duidelijk weergegeven en zijn de papiermolens langs de beek goed herkenbaar. Ook het poortgebouw aan het begin van de oprijlaan van het kasteel is nog te zien waar het op de kadastrale kaart van 1832 al niet meer voorkomt. Fascinerend is de wijze waarop kasteel Doorwerth met directe omgeving is getekend.

We zien het kasteel omringd door een tuinaanleg met slingerende paden en waterpartijen. Voor zover bekend, is een dergelijke aanleg nooit bij het kasteel uitgevoerd. Er is wel een ontwerptekening voor een vergelijkbare parkaanleg uit de jaren tachtig van de 18de eeuw, toegeschreven aan de Duitse tuinarchitect Johann Georg Michaël of Johan Philip Post. Beide werkten in opdracht van Charlotte Sophie van Aldenburg de toenmalige vrouwe van Doorwerth. Zij was in 1779, na het overlijden van haar ex-man Willem Bentinck en hun zonen, opnieuw in bezit gekomen van dit Aldenburgs familiebezit en liet in de hierop volgende periode diverse werkzaamheden in en om het kasteel uitvoeren, waaronder werken aan de dijk, de bruggen en de tuin. Opvallend is dat op de recentelijk ontdekte kaart ook de waterpartijen min of meer op dezelfde plek staan aangegeven als op het reeds bekende tuinontwerp. Voert het te ver om te veronderstellen dat de maker bekend was met het ontwerp voor het park? En dat de opdrachtgeefster Charlotte Sophie was? Veel vragen zijn nog onbeantwoord waarop lopend onderzoek hopelijk antwoord zal geven. Wel ligt op basis van het bovenstaande een datering in de laatste decennia van de achttiende eeuw of het begin van de negentiende eeuw voor de hand, hetgeen wordt ondersteund door papiersoort en inkleuring. We zijn verheugd dat deze waardevolle aanwinst mede dankzij financiële steun van de Vereniging “Kasteel Doorwerth” kon worden verworven. (Marieke Knuijt, Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen)

Uurwerk van de kasteelklok gerestaureerd
Daarnaast werd er met onze bijdragen het uurwerk van de kasteelklok gerestaureerd, de tijdens de oorlog beschadigde gedenksteen van de oprichter van Vereniging “De Doorwerth”, gerenoveerd, en recent de bijenstal gerealiseerd. Onze Vereniging leverde een bijdrage in de kosten voor de automatisering van de registratie van de zich in het kasteel bevindende collectie, de herinrichting van een aantal kasteelzalen, een schenking van de kroonluchters in de Ridderzaal en de renovatie van de lift. Ook werden financiële bijdragen geleverd bij de aankoop van de collectie schilderijen van prof.ir.M.M.G.R.Bol en van een tekening van het kasteel door A. Brondgeest.

Onze vereniging is door de fiscus aangemerkt als een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Zij houdt haar jaarvergadering tijdens een midwinterbijeenkomst en organiseert voor haar leden ieder jaar een dagexcursie en  culturele activiteiten.