Projecten

De volgende PROJECTEN zijn door de Vereniging Kasteel Doorwerth gerealiseerd.

Electrische schuifdeur bij de ingang van het kasteel

Door een donatie van onze vereniging is een lang gekoesterde wens van de kasteel- manager op 25 september 2019 in vervulling gegaan.

Om de toegang van het Kasteel toegankelijker te maken was er een wens om een elektrische glazen schuifdeur te plaatsen bij de ingang van het kasteel. Onze vereniging heeft deze wens kunnen waarmaken door deze deur aan het kasteel te schenken.

Manuscriptkaart heerlijkheid Doorwerth

Nieuwe aanwinst dankzij Vereniging Kasteel Doorwerth

Voorjaar 2012 kwamen we via Facebook toevallig deze fraaie manuscriptkaart van de heerlijkheid Doorwerth op het spoor. Nauwkeurig zijn gronden, infrastructuur en bebouwing erop vastgelegd. Zo staat het gehucht Doorwerth met de huizen langs de Fonteinallee duidelijk weergegeven en zijn de papiermolens langs de beek goed herkenbaar. Ook het poortgebouw aan het begin van de oprijlaan van het kasteel is nog te zien waar het op de kadastrale kaart van 1832 al niet meer voorkomt. Fascinerend is de wijze waarop kasteel Doorwerth met directe omgeving is getekend.

We zien het kasteel omringd door een tuinaanleg met slingerende paden en waterpartijen. Voor zover bekend, is een dergelijke aanleg nooit bij het kasteel uitgevoerd. Er is wel een ontwerptekening voor een vergelijkbare parkaanleg uit de jaren tachtig van de 18de eeuw, toegeschreven aan de Duitse tuinarchitect Johann Georg Michaël of Johan Philip Post. Beide werkten in opdracht van Charlotte Sophie van Aldenburg de toenmalige vrouwe van Doorwerth. Zij was in 1779, na het overlijden van haar ex-man Willem Bentinck en hun zonen, opnieuw in bezit gekomen van dit Aldenburgs familiebezit en liet in de hierop volgende periode diverse werkzaamheden in en om het kasteel uitvoeren, waaronder werken aan de dijk, de bruggen en de tuin. Opvallend is dat op de recentelijk ontdekte kaart ook de waterpartijen min of meer op dezelfde plek staan aangegeven als op het reeds bekende tuinontwerp. Voert het te ver om te veronderstellen dat de maker bekend was met het ontwerp voor het park? En dat de opdrachtgeefster Charlotte Sophie was? Veel vragen zijn nog onbeantwoord waarop lopend onderzoek hopelijk antwoord zal geven. Wel ligt op basis van het bovenstaande een datering in de laatste decennia van de achttiende eeuw of het begin van de negentiende eeuw voor de hand, hetgeen wordt ondersteund door papiersoort en inkleuring. We zijn verheugd dat deze waardevolle aanwinst mede dankzij financiële steun van de Vereniging “Kasteel Doorwerth” kon worden verworven. (Marieke Knuijt, Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen)

Uurwerk van de kasteelklok gerestaureerd
Daarnaast werd er met onze bijdragen het uurwerk van de kasteelklok gerestaureerd, de tijdens de oorlog beschadigde gedenksteen van de oprichter van Vereniging “De Doorwerth”, gerenoveerd, en recent de bijenstal gerealiseerd. Onze Vereniging leverde een bijdrage in de kosten voor de automatisering van de registratie van de zich in het kasteel bevindende collectie, de herinrichting van een aantal kasteelzalen, een schenking van de kroonluchters in de Ridderzaal en de renovatie van de lift. Ook werden financiële bijdragen geleverd bij de aankoop van de collectie schilderijen van prof.ir.M.M.G.R.Bol en van een tekening van het kasteel door A. Brondgeest.

Onze vereniging is door de fiscus aangemerkt als een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Zij houdt haar jaarvergadering tijdens een midwinterbijeenkomst en organiseert voor haar leden ieder jaar een dagexcursie en  culturele activiteiten.