Concours Kasteel Doorwerth 2013

Concours 2013

Welkom
op de site van Concours Kasteel Doorwerth 2013

Dit concours onderscheidt zich van andere manifestaties door de combinatie van een regionaal openbaar concours en
openbare masterclasses op een zeer unieke historische locatie.

4 t/m 6 oktober 2013

Nederlands zangconcours voor professionals en gevorderde amateurs
uiterste inschrijfdatum 25 mei 2013

Het concours staat open voor zangers niet ouder dan 32 jaar


zie verder:

Opbouw van het concours
Voorwaarden voor deelname
Wedstrijdprocedure
Prijzen
Inschrijfformulier
Colofon

Achtergrond informatie

 

 


Het concours is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Prins Bernard Cultuur Fonds Gelderland, Stichting A.C. van Deventer, Gemeente Renkum, Stichting CITER Renkum, Rabobank Arnhem e.o,
Willemsen Interieurbouw & Scheepsbetimmering, ArtEZ-Hogeschool voor de Kunsten,Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen,
Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth, vereniging “Kasteel Doorwerth”

Opbouw van het concours

Het genre van het concours is klassiek en klassieke musical. Het auditie-programma bestaat uit zes composities in tenminste drie talen en drie stijlperiodes.

De opbouw van het concours is als volgt.

1.  Voorselectie
De jury selecteert aan de hand van de ontvangen gegevens of de kandidaat-deelnemers al of niet kunnen worden toegelaten tot de audities van de voorronde op 26, 27 en 28 september 2013 in het ArtEZ-conservatorium. De kosten van inschrijving voor deze voorselectie zijn € 10,-.

2.  Voorronde
a.  De kosten van inschrijving aan het concours zijn € 65,-.
b.  In de voorronde bepaalt de jury aan de hand van audities welke deelnemers doorgaan naar de halve finale op
vrijdagavond 4 oktober 2013 in Kasteel Doorwerth.

3.  Halve finale
De jury bepaalt aan de hand van de audities in de halve finale welke deelnemers meedoen aan de finale op zondag 6 oktober 2013 in Kasteel Doorwerth.

4.  Masterclasses
Alle deelnemers aan de halve finale zijn gerechtigd deel te nemen aan de masterclasses van Ernst Daniël Smid op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 in Kasteel Doorwerth.

5.   Finale en slotconcert
a.  De jury wijst na de finale de prijswinnaars aan.
b.  De prijswinnaars nemen deel aan het slotconcert op zondagavond 6 oktober 2013.

6.   Juryrapport
Alle deelnemers aan de voorronde en het finaleweekend  ontvangen uiterlijk 1 november 2013 het juryrapport.

Terug naar de welkomstpagina

Voorwaarden voor deelname

Het concours staat open voor professionele zangers en gevorderde amateurs, geboren na 1 oktober 1981.

Het concours kent twee fasen, de voorselectie en het eigenlijke concours (voorronde, halve finale en finale).  De totale kosten van inschrijving zijn € 75,-. Alle deelnemers betalen € 10,- voor de inschrijving; degenen die doorgaan naar het eigenlijke concours betalen daarenboven € 65,- als deelnamekosten.

De voorselectie

 1. Alle belangstellenden voor deelname aan het concours melden zich aan voor de voorselectie.
 2. De kosten van deelname aan de voorselectie bedragen € 10,-. Dit bedrag dient uiterlijk 25 mei 2013 op de rekening van de concoursorganisatie zijn overgemaakt. Zie voor de gegevens de Colofon.
 3. Uiterlijk 31 mei 2013 ontvangt elke aanmelder uitsluitend per e-mail het resultaat van de voorselectie.
 4. Als het resultaat van de voorselectie positief is wordt de kandidaat toegelaten tot de voorronde van het concours.
 5. In geval van een negatief resultaat is terugbetaling van het inschrijfgeld van € 10,- niet mogelijk.
 6. Bij een positief resultaat is voor deelname aan het concours nog € 65,- verschuldigd.
 7. De beoordeling is aan de jury en staat niet ter discussie.

Het concours

 1. In de e-mail met het  positieve voorselectieresultaat staat aangegeven:
  a. op welke datum en tijdstip de kandidaat wordt verwacht voor de auditie van de voorronde in het ArtEZ-conservatorium;
  b. informatie over het insturen van goed leesbare digitale kopieën van de muziek (zang en pianobegeleiding) van de zes te zingen composities;
  c. de wijze van overmaking van de kosten aan deelname aan het concours (zie ook Colofon).
 2. De kosten van deelname aan het concours bedragen € 65,-. Dit bedrag dient uiterlijk 14 juni 2013 op rekening van de concoursorganisatie te zijn overgemaakt. Zie de Colofon.
 3. De inschrijving vervalt als de betaling niet uiterlijk op 14 juni 2013 door de concoursorganisatie is ontvangen.
 4. Als een deelnemer zich vroegtijdig terugtrekt uit de competitie zullen de ingeleverde documenten niet worden geretourneerd. Terugbetaling van de kosten van deelname is evenmin mogelijk.
 5. Deelnemers aan het concours kunnen een eigen pianobegeleider meenemen of gebruik maken van professionele pianorepetitoren, die het concours ter beschikking stelt.
 6. Ook als de deelnemer een eigen pianobegeleider meeneemt, dient de bladmuziek (zang en pianobegeleiding) van de zes te zingen composities op de voorgeschreven wijze te worden aangeleverd.
 7. Pianobegeleiders zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.
 8. Reiskosten, onderdak en maaltijden worden door de deelnemers zelf betaald.
 9. Alle deelnemers, die na de voorronde doorgaan naar de halve finale, zijn gerechtigd in Kasteel Doorwerth deel te nemen aan de masterclasses van Ernst Daniël Smid.
 10. De organisatoren zijn gerechtigd om van alle gebeurtenissen met betrekking tot het concours beeld- en geluidopnamen te (laten) maken. Deze opnamen kunnen worden vermenigvuldigd en gebruikt om het concours te documenteren en te propageren. Alle rechten blijven bij de organisatoren. De deelnemer kan voor de opnamen en uitzendingen geen betaling vragen.
 11. Prijswinnaars verplichten zich om vrij van betaling deel te nemen aan het openbare slotconcert van het concours, inclusief mogelijke radio- en tv-uitzendingen.
 12. Alle correspondentie van het concourssecretariaat aan de kandidaten gaat per e-mail.
 13. Met het insturen en ondertekenen van het inschrijfformulier erkent de kandidaat de voorwaarden van de competitie.
 14. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist  de concoursleiding.

Terug naar de welkomstpagina

Wedstrijdprocedure

Alle recitals, zowel in de voorronde als in de finalerondes, worden uit het hoofd gezongen.

Jury

 1.  De beslissing over de resultaten van het concours worden genomen door een deskundige jury.
 2. De jury zal de beslissingen nemen in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde algemeen geldende regels.
 3. De voorzitter van de jury is verantwoordelijk voor de toepassing van de regels.
 4. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
 5. Juridische stappen tegen de beslissingen zijn uitgesloten

Voorronde

 1. De voorronde vindt plaats op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2013 in de concertzaal van het
                                ArtEZ-conservatorium
                                Utrechtsestraat 85
                                6811 LW Arnhem.
 2. Drie kwartier voorafgaand aan de in de bevestigende e-mail aangegeven datum en tijd van de auditie melden de deelnemers zich in het conservatorium bij de concourssecretaris.
 3. De voorronde is besloten.
 4. De deelnemers tonen voor aanvang van hun auditie een legitimatie (rijbewijs, paspoort of id-kaart) aan de secretaris van het concours.
 5. Voorafgaand aan de auditie kan elke deelnemer maximaal tien minuten gebruik maken van een lokaal in het conservatorium voor inzingen met de pianorepetitor.
 6. Alle deelnemers aan de voorronde ontvangen uiterlijk 1 oktober 2013 per e-mail bericht of zij wel of niet doorgaan naar de halve finale.
 7. Voor de deelnemers die doorgaan naar de halve finale bevat deze e-mail tevens datum en tijdstip van de auditie in Kasteel Doorwerth.

 Halve finale en masterclasses

 1.  De halve finale vindt plaats op vrijdagavond 4 oktober 2013 in de ridderzaal van
                                Kasteel Doorwerth

                                Fonteinallee 2
                                6865 ND Doorwerth.
 2. De halve finale is openbaar.
 3. Alle halve finalisten ontvangen een uitnodiging voor de masterclasses op zaterdag 5 of zondag 6 oktober 2013.
 4. Ook de masterclasses zijn openbaar.
 5. Drie kwartier voorafgaand aan de in de bevestigende e-mail aangegeven datum en tijd van de auditie melden de deelnemers zich in het kasteel bij de  concourssecretaris.
 6. In het kasteel is ruimte om vooraf korte tijd met de pianobegeleider met een e-piano te repeteren.
 7. Direct na afloop van de halve finale wordt bekend gemaakt welke deelnemers doorgaan naar de finale.
 8. De finalisten ontvangen ter plekke een schriftelijke bevestiging met tijd van opkomst voor de finale en het slotconcert op zondagavond in Kasteel Doorwerth.

 Finale en slotconcert

 1.  De finale van het concours begint op zondag 6 oktober 2013 om 16.00 uur in de Ridderzaal van
                                Kasteel Doorwerth

                                Fonteinallee 2

                                6865 ND Doorwerth
 2. De finale is openbaar.
 3. De deelnemers worden geacht drie kwartier voor de aangegeven tijd van de auditie in het kasteel aanwezig te zijn.
 4. De prijswinnaars worden direct na afloop van het juryberaad na de finale bekend gemaakt.
 5. De prijzen worden voorafgaand aan het slotconcert in aanwezigheid van het publiek uitgereikt.
 6. Het slotconcert begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Ridderzaal van Kasteel Doorwerth.

Terug naar de welkomstpagina

Prijzen

1e prijs                     € 1.500,-
2e prijs                     € 1.000,-
3e prijs                     €    500,-

Publieksprijs            €    500,-

Terug naar de welkomstpagina

 

Inschrijvingsformulier

voor Concours Kasteel Doorwerth 2013

 1.  Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 25 mei 2013 (datum poststempel of datum e-mail).
 2. De aanmelding bevat:
  a. volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
  b. kopie rijbewijs, paspoort of ID-kaart;
  c. een goed gelijkende (digitale) foto;
  d. kopieën van diploma’s of bewijzen van inschrijving, naar gelang er al of niet meer zang-opleidingen zijn of worden gevolgd.
 3. Alle gevraagde documenten worden tegelijk met het volledig ingevulde inschrijfformulier aangeleverd en moeten uiterlijk 25 mei 2013 (datum e-mail of datum poststempel) door de wedstrijdorganisatie zijn ontvangen.
 4. De € 10,- kosten van inschrijving zijn uiterlijk overgemaakt op 25 mei 2013. De inschrijving vervalt als de betaling niet uiterlijk 25 mei 2013 op de rekening van de concoursorganisatie is bijgeschreven.
 5. Voorafgaand aan de voorronde van het concours vindt een selectie plaats aan de hand van de inschrijvingsgegevens.
 6. Deelname aan het eigenlijke concours is afhankelijk van kwaliteit en volledigheid van de toegezonden gegevens. De beoordeling is aan de jury en staat niet ter discussie.
 7. Uiterlijk 31 mei 2013 ontvangt elke kandidaat per e-mail het resultaat van de voorselectie.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Dit formulier dient bekeken en ingevuld te worden met Adobe Reader, klik hier om te downloaden.

Terug naar de welkomstpagina

Colofon

Organisatie
vereniging “Kasteel Doorwerth”
Artez-hogeschool voor de kunsten
Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

E-mailadres
inschrijvingconcours@verenigingkasteeldoorwerth.nl

Postadres
Secretaris Concours Kasteel Doorwerth 2013
Kasteelweg 6, 6865CR Doorwerth

 Website
verenigingkasteeldoorwerth.nl

 Kosten
voorselectie € 10,-
concours € 65,-

Overmaken
– bankrekeningnummer  54.45.96.862;
– t.n.v. vereniging Kasteel Doorwerth, concours;
– o.v.v. inschrijving;
– achternaam en voornaam van de deelnemer, in die volgorde;
De naam van de deelnemer moet duidelijk leesbaar zijn vermeld, ook als de betaling niet door de deelnemer zelf is overgemaakt.

Uiterste betaaldata
voorselectie 25 mei 2013
concours 14 juni 2013

Voorronde
26, 27 en 28 september 2013
in
ArtEZ-conservatorium, Utrechtsestraat 85, 6811 LW Anhem.

Halve finale, finale en slotconcert finale
4, 5 en 6 oktober 2013
in
Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2, 6865 ND Doorwerth

Masterclasses
Ernst Daniël Smid in Kasteel Doorwerth

 Jury
Thomas Peters       –   voorzitter
Elena Vink               –   lid
Ernst Daniël Smid  –   lid
Rob Vermeulen      –   lid

Terug naar de welkomstpagina

Meest recente berichten