Midwinterbijeenkomst

Midwinterbijeenkomst 2020

Dinsdag 18 februari 2020, aanvang 10.30 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag Midwinterbijeenkomst 2019.
 4. Jaarverslag 2019.
 5. Financiële zaken.
  5a financieel verslag.
  5b verslag kascommissie.
  5c goedkeuring financieel verslag.
  5d samenstelling nieuwe kascommissie.
 6. Aftreden en benoemen bestuurslid.
  Volgens rooster treedt mevrouw I. van der Horst af. Zij stelt zich herkiesbaar.
 7. Gang van zaken Kasteel Doorwerth 2019, door mevrouw C. van Ketwich Verschuur-van den Hout.
 8. Donatie aan het Kasteel 2020
 9. Activiteitenprogramma 2020. De jaarlijkse excursie.
 10. Wat verder ter tafel komt.
 11. Sluiting jaarvergadering.

11.30 uur: Lezing door mevrouw Jeanine Perrijck.
12.30 uur: Afsluitende lunch in Kasteel café “De Zalmen”.
14.00 uur: Sluiting Midwinterbijeenkomst.